Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który od wielu lat jest jednym z najwyżej ocenianych miejsc w Polsce kształcących prawników, zaprasza do studiowania na nowo powstałych studiach licencjackich – Criminal Justice.

Studia z zakresu Criminal Justice umożliwiają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki i nauk im pokrewnych w obszarze przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Criminal Justice
Więcej informacji

 

 

 

Nowe specjalności na kierunku Administracja

Studia 2-letnie drugiego stopnia (magisterskie)

 • Administracja usług publicznych
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • Gospodarka mieniem publicznym 
 • Doradztwo podatkowe i podatki
 • Administracja penitencjarna i służba kuratorska

 

Nowe specjalności na kierunku Ekonomia 

Studia 3-letnie pierwszego stopnia (licencjat) 

 • Prawo w biznesie
 • Gospodarka światowa
 • Prawo podatkowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Ekonomia innowacji

 

Nowe specjalności na kierunku Ekonomia 

Studia 2-letnie drugiego stopnia (magisterskie)

 • Prawo w biznesie
 • Gospodarka światowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Ekonomia i społeczeństwo

Bachelor of Business and Administration to 3 - letnie studia licencjackie w języku angielskim. Głównym celem studiów jest dostarczenie absolwentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, głównie na arenie międzynarodowej.

3-letnie studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) w języku polskim na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

 

Kierunek kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki oraz medycyny. Przez sześć semestrów, obok przedmiotów obligatoryjnych, studenci będa mieli możliwość wyboru przedmiotów opcjonalnych jako uzupełnienia podstawy programowej. Dzięki takiemu zabiegowi każdy będzie mógł sam zadecydować o dyscyplinie, z którą chce związać swoją przyszłość oraz wybrać z wielu możliwości zdobywania wiedzy z danej dyscypliny.

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej