Nowe specjalności na kierunku Administracja

Studia 2-letnie drugiego stopnia (magisterskie)

 • Administracja usług publicznych
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • Gospodarka mieniem publicznym 
 • Doradztwo podatkowe i podatki
 • Administracja penitencjarna i służba kuratorska

 

Nowe specjalności na kierunku Ekonomia 

Studia 3-letnie pierwszego stopnia (licencjat) 

 • Prawo w biznesie
 • Gospodarka światowa
 • Prawo podatkowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Ekonomia innowacji

 

Nowe specjalności na kierunku Ekonomia 

Studia 2-letnie drugiego stopnia (magisterskie)

 • Prawo w biznesie
 • Gospodarka światowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Ekonomia i społeczeństwo

3-letnie studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) w języku polskim na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

 

Kierunek kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki oraz medycyny. Przez sześć semestrów, obok przedmiotów obligatoryjnych, studenci będa mieli możliwość wyboru przedmiotów opcjonalnych jako uzupełnienia podstawy programowej. Dzięki takiemu zabiegowi każdy będzie mógł sam zadecydować o dyscyplinie, z którą chce związać swoją przyszłość oraz wybrać z wielu możliwości zdobywania wiedzy z danej dyscypliny.

Bachelor of Business and Administration to 3 - letnie studia licencjackie w języku angielskim. Głównym celem studiów jest dostarczenie absolwentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, głównie na arenie międzynarodowej.

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej