Uruchomione zostały nowe specjalności na kierunku Administracja - studia  II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:  Administracja skarbowa oraz Administracja penitencjarna i służba kuratorska.

Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja stanowią ofertę dla kandydatów chcących pogłębić i uszczegółowić wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie adekwatnym do oczekiwań stawianych magistrom administracji przez kluczowych interesariuszy zewnętrznych, tj. podstawowe podmioty administracji publicznej i właściwe im organy administracji publicznej.

Bachelor of Business and Administration to 3 - letnie studia licencjackie w języku angielskim. Głównym celem studiów jest dostarczenie absolwentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, głównie na arenie międzynarodowej.

3-letnie studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) w języku polskim na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

 

Kierunek kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki oraz medycyny. Przez sześć semestrów, obok przedmiotów obligatoryjnych, studenci będa mieli możliwość wyboru przedmiotów opcjonalnych jako uzupełnienia podstawy programowej. Dzięki takiemu zabiegowi każdy będzie mógł sam zadecydować o dyscyplinie, z którą chce związać swoją przyszłość oraz wybrać z wielu możliwości zdobywania wiedzy z danej dyscypliny.

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej