Zdecyduj się na studia ekonomiczne na Uniwersytecie Wrocławskim jeśli interesujesz się problemami ekonomicznymi, umiesz logicznie myśleć i wyciągać wnioski, a przede wszystkim chcesz zdobyć wykształcenie, które da Ci perspektywy na przyszłość. Uzyskasz tu wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, która umożliwi Ci zrozumienie i interpretację rzeczywistości prawnej i ekonomicznej.

Przygotujemy Cię do samodzielnego opracowania projektów, do pozyskiwania i wykorzystywania zasobów finansowych, ludzkich i materialnych przez podmioty sektora prywatnego i publicznego oraz świadczenia usług doradczych w kraju i za granicą. Uzyskana podczas studiów wiedza i nabyte umiejętności są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Możesz znaleźć pracę w korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach działających w różnorodnych sektorach gospodarki, jak i otworzyć indywidulną działalność gospodarczą. Zdobyta wiedza pozwoli Ci też na lepsze rozumienie otacząjącej rzeczywistości gospodarczej i społecznej.

 

 

Master of Managerial Economics goes beyond the limits of traditional economics and business majors, blending a thorough grounding in economic theory with business knowledge and applications. The program provides knowledge in the field of human resources management, financial and material management, entrepreneurship.

This will enable students to understand and interpret legal and economic reality. Upon completion of the Master of Managerial Economics, students will be prepared for the independent development of projects, for the acquisition and use of financial, human and material resources by private-sector and public-sector entities. The programme combines fundamental academic knowledge (thinking and reasoning) and experiential knowledge (skills). Graduating from the program will enable students to work for corporations, small and medium-sized enterprises operating in various sectors of the economy. The acquired knowledge will also allow graduates to start their own business.

 


Kierunki w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii / Other programs in English:

 

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej