Prawo - kierunek studiów stworzony dla osób lubiących obiektywnie i logicznie myśleć, interpretować oraz wyciągać wnioski, ceniących sobie własne zdanie, dający szeroki wachlarz możliwości rozwoju kariery prawniczej w przyszłości. W trakcie studiów prawniczych na WPAE posiądziesz ogólną wiedzę z zakresu prawa i prawoznawstwa, oraz teorii logiki i filizofii prawniczej. Twoja nauka obejmie również zdobycie umiejętności poprawnej interpretacji norm i przepisów prawnych. Poznasz kanon i specyfikę działania publicznych instytucji prawnych oraz wartość i wpływ prawa na społeczeństwo.

Harmonogram studiów zawiera w sobie dziedziny ze wszystkich katedr prawa, w części ogólnej o szczególnej. Studiując na WPAE zdobędziesz niezastąpioną wiedzę z filarów prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, oraz dziedzin prawa finansowego, czy handlowego. Samodzielnie ukształtujesz specyfikę swojego kształcenia, wybierając według własnego uznania tematyczne przedmioty blokowe i seminaria. Poznasz aktualnie funkcjonujące prawo, nie pomijając genezy jego historii i doktryn, dzięki przedmiotom polityczno i historycznoprawnym.

Kończąc edukację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii znajdziesz zatrudnienie w publicznych instytucjach administracyjno-prawnych, sądach i kancelariach, oraz instytucjach z sektora administracji rządowej i samorządowej, lub w prywatnych podmiotach gospodarczych.

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej