Bachelor of Business and Administration to 3 - letnie studia licencjackie w języku angielskim. Głównym celem studiów jest dostarczenie absolwentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, głównie na arenie międzynarodowej.

 

Student zdobywa szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w sferze biznesu prywatnego, jak i sektorze publicznym.

 

- O przyjęcie na studia mogą ubiegać się zarówno obywatele polski, jak i cudzoziemcy

- Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie zaświadczenia lub certyfikatu języka angielskiego na poziomie B2

- Szczegółowo opisane warunki rekrutacji:  www.wpae.uni.wroc.pl

 

 

Atrakcyjne specjalności:

Biznes

Finanse

Governance

 

 

 

 

 

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej