Uruchomione zostały nowe specjalności na kierunku Administracja - studia  II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:  Administracja skarbowa oraz Administracja penitencjarna i służba kuratorska.

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej