Specjalność Administracja w organizacjach międzynarodowych (Administration in International Organizations – AIO) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego została utworzona w 2011 roku jako odpowiedź na wzrost potrzeb kadrowych organizacji międzynarodowych.

Głównym celem studiów Administracja w organizacjach międzynarodowych jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych. Do niedawna administracja publiczna była kształtowana prawie wyłącznie w strukturalnych ramach poszczególnych państw. Innymi słowy, administracja publiczna w poszczególnych państwach była do niedawna administracją narodową. Taką zresztą ciągle jest i w przyszłości w znaczącym stopniu nadal będzie. Jednocześnie od wielu lat obserwujemy wyłanianie się administracji międzynarodowej i transnarodowej.

 


 

This two years’ Master program prepares students for professional and research careers in the field of administration and international law. The programme combines fundamental academic knowledge (thinking and reasoning) and experiential knowledge (skills). Students will receive extensive exposure to technical English language in the field of public administration, law, economics, management, sociology of organisations, etc.

Our program offers an international environment, with AIO training students from over 50 different countries in the past ten years. Upon completion of the Administration in International Organisations master’s programme, students will be competent analysts and competitive candidates for employment in institutions of the European Union and other international organisations cooperating with the EU. Graduating from the program can also enable students to work for both public and private (profit-seeking and non-for-profit) organisations cooperating with international organisations.

 


Kierunki w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii / Other programs in English:

 

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej