IV Drzwi Otwarte WPAE
IV Drzwi Otwarte Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii już za nami! Kwietniowe wydarzenie wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ponownie było drogowskazem na drodze kariery tegorocznych maturzystów. Drzwi Otwarte zorganizowane 10.04 skupiły liczbę ponad 250 uczestników
Drzwi Otwarte WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego 2018
Drzwi Otwarte WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego 2018! Wraz z przełomem marca i kwietnia na naszym Wydziale odbędą się piąte Drzwi Otwarte, na które serdecznie zapraszamy już dziś! Jak co roku zapewniamy świetną zabawę przy Grze Wydziałowej, w której zeszłym razem wzięło udział okoł
Najlepsza oferta praktyk studenckich na WPAE!
Najlepsza oferta praktyk studenckich na WPAE! Atrakcyjne umowy, szansa na przetestowane swojej wiedzy w praktyce i zdobycie niezbędnego doświadczenia oraz szeroka perspektywa współpracy- poznaj najnowsze szanse praktyk i staży na naszym Wydziale! ...

INFORMATOR
WPAE 2018/2019

  WERSJA POLSKA            ENGLISH VERSION 

  APLIKACJA MOBILNA

Nowe kierunki i specjalności

STUDIUJ PRAKTYCZNIE

Poznaj szerokie możliwości rozwoju i zdobywania niezbędnej praktycznej wiedzy podczas studiów na WPAE.

 więcej

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej

Kierunki studiów

 1. Prawo
 2. Administracja
 3. Ekonomia
 4. Konsulting Prawny i Gospodarczy
 5. Kryminologia
 6. Bachelor of business and administration

Prawo - kierunek studiów stworzony dla osób lubiących obiektywnie i logicznie myśleć, interpretować oraz wyciągać wnioski, ceniących sobie własne zdanie, dający szeroki wachlarz możliwości rozwoju kariery prawniczej w przyszłości. W trakcie studiów prawniczych na WPAE posiądziesz ogólną wiedzę z zakresu prawa i prawoznawstwa, oraz teorii logiki i filizofii prawniczej. Twoja nauka obejmie również zdobycie umiejętności poprawnej interpretacji norm i przepisów prawnych. Poznasz kanon i specyfikę działania publicznych instytucji prawnych oraz wartość i wpływ prawa na społeczeństwo.

Harmonogram studiów zawiera w sobie dziedziny ze wszystkich katedr prawa, w części ogólnej o szczególnej. Studiując na WPAE zdobędziesz niezastąpioną wiedzę z filarów prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, oraz dziedzin prawa finansowego, czy handlowego. Samodzielnie ukształtujesz specyfikę swojego kształcenia, wybierając według własnego uznania tematyczne przedmioty blokowe i seminaria. Poznasz aktualnie funkcjonujące prawo, nie pomijając genezy jego historii i doktryn, dzięki przedmiotom polityczno i historycznoprawnym.

Kończąc edukację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii znajdziesz zatrudnienie w publicznych instytucjach administracyjno-prawnych, sądach i kancelariach, oraz instytucjach z sektora administracji rządowej i samorządowej, lub w prywatnych podmiotach gospodarczych.

 

Administracja - kierunek studiów stworzony dla osób, chcących skierować swoją przyszłość w kierunku podjęcia pracy w instytucjach rządowych i samorządowych. Program studiów administracji pokaże Ci w jaki sposób pomagać wszystkim, którzy od Ciebie tej pomocy oczekują.

W trakcie studiów administracji na WPAE poznasz główne elementy z dziedziny prawa administracyjnego, administracji sektora publicznego i polityki administracyjnej oraz gospodarki. Przedmioty studiów pozwolą również posiąść wiedzę z sektora ochrony środowiska, Unii Europejskiej oraz finansowego sektora bankowego i kredytowego.

Studia administracji zawierają w sobie wiele specjalności - które wybierasz samodzielnie według własnego uznania i zainteresowań, dzięki czemu masz realny wpływ na układ swojego harmonogramu studiów podczas kształcenia.

Kończąc edukację na Kierunku Ekonomia WPAE znajdziesz pracę w urzędach z sektora administracji publicznej (urzędach miast, gminach, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich), rządowej i samorządowej, oraz w urzędach zagranicznych - np. ambasadach i konsulatach.


Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem licencjatu z administracji.
Studia magisterskie (drugi stopień) trwają dwa lata i po złożeniu pracy magisterskiej oraz zdaniu egzaminu magisterskiego absolwenci otrzymują tytuł magistra administracji.

 

ADMINISTRACJA - STUDIA STACJONARNE

 

Atrakcyjne specjalności na studiach STACJONARNYCH I stopnia

 

Specjalność na studiach STACJONARNYCH II stopnia

 

Nowe, atrakcyjne specjalności na studiach II stopnia

 

ADMINISTRACJA - STUDIA NIESTACJONARNE

Nowe, atrakcyjne specjalności na studiach II stopnia

Ekonomia to kierunek studiów, który rozłoży przed Tobą szeroki wachlarz możliwości na trudnym dziś rynku pracy. Studiując Ekonomię na WPAE posiądziesz wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, również z filarami w sektorze finansowym, podatkowym oraz wiedzę z zakresu marketingu, reklamy czy podstaw prawa handlowego.

Na tym kierunku, zdobędziesz również niezastąpioną wiedzę o procedurach antykorupcyjnych i specyfice funkcjonowania rynku zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

Studia Ekonomii na WPAE skupiają w sobie nowoczesne, ciekawe specjalności, które wybierasz samodzielnie i według własnego uznania, mając dzięki temu realny wpływ na merytorykę swojego kształcenia. Najciekawsze specjalności to „Prawo w biznesie” - gdzie dowiesz się od kuchni w jaki sposób funkcjonują mniejsze i większe przedsiębiorstwa w kraju i za granicą. Zdobędziesz niezbedną wiedzę potrzebną do założenia i komfortowego porwadzenia w sposób przemyślany własnej działalności gospodarczej.

Specjalność Rachunkowość i podatki zawiera w sobie najważniejsze elementy wiedzy z sektora finansowego i podatkowego w sferze działalności gospodarczych mniejszy i większych przedsiębiorstw.

Ekonomia to niezastąpiona dawka wiedzy z dziedziny prawa, finansów i ekonomii przedsiębiorstw.
Studiując Ekonomię na WPAE uczysz się na powszechnych w biurach rachunkowych, centrach finansowych i firmach programach Symfonia i Forte.

 
EKONOMIA - STUDIA STACJONARNE

STACJONARNE
pierwszego stopnia licencjackie 3 - letnie

STACJONARNE
drugiego stopnia magisterskie 2 - letnieAtrakcyjne specjalności na studiach STACJONARNYCH

Prawo w biznesie
(na studiach I stopnia)

Prawo w biznesie
(na studiach II stopnia)

Rachunkowość i podatki
(na studiach I stopnia)

Master Managerial Economics
studia stacjonarne II stopnia w j.angielskim

 

EKONOMIA - STUDIA NIESTACJONARNE

NIESTACJONARNE - ZAOCZNE
pierwszego stopnia licencjackie 3 - letnie

NIESTACJONARNE - ZAOCZNE
drugiego stopnia magisterskie 2 - letnieAtrakcyjne specjalności na studiach NIESTACJONARNYCH

Prawo w biznesie
(na studiach I stopnia)

Prawo w biznesie
(na studiach II stopnia)

Rachunkowość i podatki
(na studiach I stopnia)

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci interesujący zawód, duże możliwości na rynku pracy oraz możliwość uzupełnienia lub pogłębienia dotychczas zdobytej wiedzy, wybierz Konsulting prawny i gospodarczy. To jedne z pierwszych we Wrocławiu interdyscyplinarne studia magisterskie realizowane wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu obu Uniwersytetów.

Uzyskasz tu wiedzę prawniczą związaną ze stanowieniem, stosowaniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi. Służyć ma temu proporcjonalne łączenie w programie problematyki prawnej, administracyjno i cywilno prawnej (bazujące na dominacji przedmiotów dotyczących materii prawno-gospodarczych), z problematyką ekonomiczną skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości czy zarządzania projektami doradczymi. Uzupełnione zostaną one zestawem przedmiotów do wyboru mieszczącymi się w nurcie przedmiotów podstawowych poszerzających ogólną wiedzę.

Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do prac w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego , prowadzenia biur organizacyjnych , wsparcia kierownictwa organizacji w prowadzeniu podmiotu w wybranych aspektach prawnych i gospodarczych, prowadzenia dokumentacji organizacyjnej, przygotowywania regulacji wewnętrznych , projektowania i wdrażania procedur i regulacji w organizacji. Kompetencje te są przydatne nie tylko w działalności konsultingowej i prowadzaniu własnej firmy, ale również w administracji rządowej i samorządowej, szczególnie w tych segmentach które prowadzą sprawy związane z działalnością podmiotów gospodarczych, publicznych i prywatnych, organizują procedury udzielania zamówień publicznych a także partnerstwa publiczno-prywatnego, a także w organach kontroli państwowej, rządowej i samorządowej.

 

NIESTACJONARNE
Studia II stopnia, magisterskie zaoczne, ogólnoakademickie

3-letnie studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) w języku polskim na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Kierunek kryminologia ma wielodziedzinowy, niepowtarzalny charakter. Studia pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia zapewniają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym.

Kierunek kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki oraz medycyny. Przez sześć semestrów, obok przedmiotów obligatoryjnych, studenci będa mieli możliwość wyboru przedmiotów opcjonalnych jako uzupełnienia podstawy programowej. Dzięki takiemu zabiegowi każdy będzie mógł sam zadecydować o dyscyplinie, z którą chce związać swoją przyszłość oraz wybrać z wielu możliwości zdobywania wiedzy z danej dyscypliny.


NOWATORSTWO I NIEPOWTARZALNOŚĆ

Właściwemu wyważeniu wpływów na program profilu ogólnoakademickiego i potrzeb zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności służy wyznaczenie odpowiednich  proporcji  między liczbą godzin przewidzianych do realizacji w formie wykładów w stosunku do liczby godzin planowanych do przeprowadzenia zajęć w postaci  ćwiczeń, seminariów i  laboratoriów (klinika kryminologiczna). Stosowane metody kształcenia uwzględniają także samodzielne uczenie się studentów.

Struktura studiów została zaplanowana tak, by zachować równowagę między wykładami, a zajęciami o charakterze ćwiczeniowym, seminaryjnym oraz laboratoryjnym. W toku studiów każdy indywidualnie wybiera dziedzinę, w której chce się rozwijać, dzięki możliwości wolnego doboru zajęć opcjonalnych. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców o otwartych umysłach, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę na temat kryminologii i potrafią ją przekazać w zrozumiały dla studenta sposób. Edukacja na Uniwersytecie Wrocławskim łączy się z prowadzeniem kursów oraz badań naukowych na najwyższym poziomie w oparciu o tradycyjne, ale też i nowatorskie metody.


ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób respektujących normy prawne i etyczne. Kryminologia to kierunek dla osób posiadających zdolność przekładania zdobytej wiedzy na czyny, potrafiących współpracować ze specjalistami innych dziedzin. Idealny kandydat powinien posiadać umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz potrafić poddawać informacje krytycznej analizie i wyciągać wnioski z interpretacji. Powinien umieć gromadzić elementy i łączyć je w spójną całość oraz podejmować decyzje wymagające wyważenia równoważnych racji.


REKRUTACJA

Na studia niestacjonarne nie obowiązuje limit miejsc. Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia niestacjonarne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie. Kandydować mogą zarówno osoby zdające nową (w latach 2002 oraz 2005-2017), jak i starą maturę (zdawaną do 2004 roku włącznie), czy maturę zagraniczną - w tym przypadku warunkiem przyjęcia jest znajomość języka polskiego.


PRAKTYKI I STAŻE

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii od lat współpracuje z instytucjami prawnymi, wiodącymi firmami związanymi branżowo z tematyką studiów, jak również z profesjonalnymi i sprawdzonymi kancelariami prawnymi. Zapewnia tym samym szeroką ofertę praktyk i staży, umożliwiających budowanie sieci kontaktów zawodowych, zdobywanie doświadczenia, doskonalenie umiejętności oraz naukę zawodu pod okiem cenionych specjalistów.


KOŁA NAUKOWE

Studenci, poza wiedzą zdobytą w ramach podstawy programowej, będą mieli również wiele innych możliwości nabywania kompetencji i doświadczenia. Plusem z pewnością jest struktura kierunku, umożliwiająca dobór interesujących zajęć. Przy Wydziale działa wiele kół i organizacji studenckich, dzięki którym można nie tylko zdobyć wiedzę praktyczną, ale i pozyskać wiele znajomości. Przynależność do kół umożliwia na przykład oględziny miejsca zdarzenia, badanie dowodów najnowocześniejszymi metodami, organizowanie oraz uczestnictwo w wydarzeniach o tematyce prawnej. Członkostwo w organizacji to doskonała okazja do zdobywania doświadczenia już podczas studiów.


WIEDZA NABYTA NA STUDIACH

Bardzo bogaty i jednocześnie zróżnicowany program studiów przewiduje przez sześć semestrów zrealizowanie przez wszystkich studentów przedmiotów obligatoryjnych i przedmiotów do wyboru. Celem kształcenia w ramach przedmiotów obligatoryjnych jest dostarczenie każdemu studentowi multidyscyplinarnej wiedzy i umiejętności  umożliwiających absolwentowi  elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku pracy. Przedmioty do wyboru stanowią natomiast uzupełnienie przedmiotów obligatoryjnych, dając jednocześnie, od pierwszego semestru, możliwość zdobycia obszernej wiedzy i kwalifikacji pozwalających na wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej.

Dzięki studiowaniu na kierunku Kryminologia student zdobędzie nowe kompetencje i rozwinie posiadane umiejętności. Zyska wiedzę dotyczącą aspektów przestępczości i różnych patologii społecznych, rozwinie umiejętności analizy i przewidywania skutków procesów społecznych pod względem prawnym, socjologicznym i etycznym. Zgłębi wiedzę dotyczącą nauk społecznych i przyrodniczych, nauczy się pracować w zespole i współdziałać z innymi specjalistami. Rozwinie kompetencje w dziedzinie sztuki argumentacji i kontrargumentacji, poprzez znajdowanie i odpowiednie przedstawianie faktów potwierdzających daną tezę.


PO STUDIACH

Po ukończeniu trzyletnich studiów licencjackich absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych. Będzie mógł podjąć dalszą edukację w kierunku obranym w toku interdyscyplinarnych studiów lub zdobyć zatrudnienie na rynku pracy.


ZATRUDNIENIE

Absolwent kierunku kryminologia będzie zdolny do podjęcia pracy w sektorze publicznym i prywatnym np. w: 

 • organach ścigania
- organach wymiaru sprawiedliwości 
 • organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym 
 • instytucjach udzielających wsparcia grupom wykluczonym społecznie 
 • podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

 

NIESTACJONARNE
Studia I stopnia, licencjackie zaoczne

 

3-letnie studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) w języku polskim na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Kierunek kryminologia ma wielodziedzinowy, niepowtarzalny charakter. Studia pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia zapewniają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym.

Kierunek kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki oraz medycyny. Przez sześć semestrów, obok przedmiotów obligatoryjnych, studenci będa mieli możliwość wyboru przedmiotów opcjonalnych jako uzupełnienia podstawy programowej. Dzięki takiemu zabiegowi każdy będzie mógł sam zadecydować o dyscyplinie, z którą chce związać swoją przyszłość oraz wybrać z wielu możliwości zdobywania wiedzy z danej dyscypliny.


NOWATORSTWO I NIEPOWTARZALNOŚĆ

Właściwemu wyważeniu wpływów na program profilu ogólnoakademickiego i potrzeb zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności służy wyznaczenie odpowiednich  proporcji  między liczbą godzin przewidzianych do realizacji w formie wykładów w stosunku do liczby godzin planowanych do przeprowadzenia zajęć w postaci  ćwiczeń, seminariów i  laboratoriów (klinika kryminologiczna). Stosowane metody kształcenia uwzględniają także samodzielne uczenie się studentów.

Struktura studiów została zaplanowana tak, by zachować równowagę między wykładami, a zajęciami o charakterze ćwiczeniowym, seminaryjnym oraz laboratoryjnym. W toku studiów każdy indywidualnie wybiera dziedzinę, w której chce się rozwijać, dzięki możliwości wolnego doboru zajęć opcjonalnych. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców o otwartych umysłach, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę na temat kryminologii i potrafią ją przekazać w zrozumiały dla studenta sposób. Edukacja na Uniwersytecie Wrocławskim łączy się z prowadzeniem kursów oraz badań naukowych na najwyższym poziomie w oparciu o tradycyjne, ale też i nowatorskie metody.


ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób respektujących normy prawne i etyczne. Kryminologia to kierunek dla osób posiadających zdolność przekładania zdobytej wiedzy na czyny, potrafiących współpracować ze specjalistami innych dziedzin. Idealny kandydat powinien posiadać umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz potrafić poddawać informacje krytycznej analizie i wyciągać wnioski z interpretacji. Powinien umieć gromadzić elementy i łączyć je w spójną całość oraz podejmować decyzje wymagające wyważenia równoważnych racji.


REKRUTACJA

Na studia niestacjonarne nie obowiązuje limit miejsc. Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia niestacjonarne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie. Kandydować mogą zarówno osoby zdające nową (w latach 2002 oraz 2005-2017), jak i starą maturę (zdawaną do 2004 roku włącznie), czy maturę zagraniczną - w tym przypadku warunkiem przyjęcia jest znajomość języka polskiego.


PRAKTYKI I STAŻE

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii od lat współpracuje z instytucjami prawnymi, wiodącymi firmami związanymi branżowo z tematyką studiów, jak również z profesjonalnymi i sprawdzonymi kancelariami prawnymi. Zapewnia tym samym szeroką ofertę praktyk i staży, umożliwiających budowanie sieci kontaktów zawodowych, zdobywanie doświadczenia, doskonalenie umiejętności oraz naukę zawodu pod okiem cenionych specjalistów.


KOŁA NAUKOWE

Studenci, poza wiedzą zdobytą w ramach podstawy programowej, będą mieli również wiele innych możliwości nabywania kompetencji i doświadczenia. Plusem z pewnością jest struktura kierunku, umożliwiająca dobór interesujących zajęć. Przy Wydziale działa wiele kół i organizacji studenckich, dzięki którym można nie tylko zdobyć wiedzę praktyczną, ale i pozyskać wiele znajomości. Przynależność do kół umożliwia na przykład oględziny miejsca zdarzenia, badanie dowodów najnowocześniejszymi metodami, organizowanie oraz uczestnictwo w wydarzeniach o tematyce prawnej. Członkostwo w organizacji to doskonała okazja do zdobywania doświadczenia już podczas studiów.


WIEDZA NABYTA NA STUDIACH

Bardzo bogaty i jednocześnie zróżnicowany program studiów przewiduje przez sześć semestrów zrealizowanie przez wszystkich studentów przedmiotów obligatoryjnych i przedmiotów do wyboru. Celem kształcenia w ramach przedmiotów obligatoryjnych jest dostarczenie każdemu studentowi multidyscyplinarnej wiedzy i umiejętności  umożliwiających absolwentowi  elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku pracy. Przedmioty do wyboru stanowią natomiast uzupełnienie przedmiotów obligatoryjnych, dając jednocześnie, od pierwszego semestru, możliwość zdobycia obszernej wiedzy i kwalifikacji pozwalających na wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej.

Dzięki studiowaniu na kierunku Kryminologia student zdobędzie nowe kompetencje i rozwinie posiadane umiejętności. Zyska wiedzę dotyczącą aspektów przestępczości i różnych patologii społecznych, rozwinie umiejętności analizy i przewidywania skutków procesów społecznych pod względem prawnym, socjologicznym i etycznym. Zgłębi wiedzę dotyczącą nauk społecznych i przyrodniczych, nauczy się pracować w zespole i współdziałać z innymi specjalistami. Rozwinie kompetencje w dziedzinie sztuki argumentacji i kontrargumentacji, poprzez znajdowanie i odpowiednie przedstawianie faktów potwierdzających daną tezę.


PO STUDIACH

Po ukończeniu trzyletnich studiów licencjackich absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych. Będzie mógł podjąć dalszą edukację w kierunku obranym w toku interdyscyplinarnych studiów lub zdobyć zatrudnienie na rynku pracy.


ZATRUDNIENIE

Absolwent kierunku kryminologia będzie zdolny do podjęcia pracy w sektorze publicznym i prywatnym np. w: 

 • organach ścigania
- organach wymiaru sprawiedliwości 
 • organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym 
 • instytucjach udzielających wsparcia grupom wykluczonym społecznie 
 • podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

 

NIESTACJONARNE
Studia I stopnia, licencjackie zaoczne